facebook icon
Lupek.pl - naturalny łupek dachowy i elewacyjny
Lupek.pl
Górny Adres


Krycie francuskie

Krycie dekoracyjne wykonywane na łaceniu lub pełnym deskowaniu. W większości orzypadków wykonywane z łupka hiszpańskiego. Płytka ukształtowana w formie szpica o kącie mniejszym niż 90 stopni. Odpowiednio dobrany format kamienia połaciowego pozwala na uzyskanie szczelności dachu już od 30 stopni nachylenia dachu.

Dolna stopka


Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, ul. Kościelna 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000157600. NIP 754-10-09-068. Kapitał zakładowy: 1 629 000 zł. BANK ZACHODNI WBK S.A. I oddział w Głuszycy 83 1090 2314 0000 0005 9200 3026