facebook icon
Lupek.pl - naturalny łupek dachowy i elewacyjny
Lupek.pl
Górny Adres


Krycie niemieckie

Krycie niemieckie

Krycie niemieckie.

Krycie następuje przy pomocy kwadratowych łupków z krojem łukowym. Rozróżnia się przy tym łupki z krojem łukowym lewe dla krycia prawostronnego ( kamienie prawe) i łupki z krojem łukowym prawym dla krycia lewostronnego ( łupki lewe).

Niemieckie krycie stanowi doskonałe rozwiązanie dla każdego stylu architektonicznego oraz harmonizuje z każdym stylem budowy. I z prawie każdym budżetem budowy.

Krycie niemieckie to ponadczasowy urok dachu lub fasady.

 

bogen

 

Krycie niemieckie (bogen) wykonuje się na pełnym deskowaniu z warstwą wstępnego krycia, np.: papą podkładową o parametrach minimum V13. Łupek w formacie bogen produkowany jest jako kwadrat z zaokrąglonym narożnikiem jako prawy lub lewy w rozmiarach 30/30, 25/25, 20/20. Krycie na dachu wykonuje się z linią wzniosu rzędów określoną w niemieckiej normie rzemieślniczej. Im niższe nachylenie dachu tym większy kąt nachylenia rzędów. Dachy o nachyleniu większym niż 70 stopni można wykonywać bez linii wzniosu rzędów. Minimalne nachylenie dachu dla krycia niemieckiego (bogen) to 25 stopni.

 

Kliknij w zdjęcie by zobaczyć zrealizowane obiekty w tym kryciu:

Krycie niemieckie

Krycie niemieckie

Dolna stopka


Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, ul. Kościelna 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000157600. NIP 754-10-09-068. Kapitał zakładowy: 1 629 000 zł. BANK ZACHODNI WBK S.A. I oddział w Głuszycy 83 1090 2314 0000 0005 9200 3026